Első ADATNAP – Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról, 2024. március 21.

Első ADATNAP
Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról

Időpont: 2024. március 21. (csütörtök), 9:30 – 17:30

Helyszín: PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., Szent II. János Pál pápa díszterem

Szervezők:
Ereky István Közjogi Kutatóközpont PPKE JÁK (ereky.jak.ppke.hu)
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület (Magyary.hu)

A rendezvény támogatói:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK)

Védnök:
Dr. Koltay András, egyetemi tanár, LL.M., Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), elnök

A konferencia és fórum célja, hogy keretet biztosítson egy kötetlen szakmai beszélgetéshez az EU legújabb adatstratégiai szabályozásainak hazai relációiról. 2022-től öt-hat alapvető fontosságú uniós rendelet készül(t), amely a hazai adatstratégiát alapjaiban változtatja meg [Európai Adatkormányzási rendelet (DGA), Digitális piacokról szóló jogszabály (DMA), Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA), valamint Mesterséges Intelligenciáról szóló jogszabály (AIA) és Data Act]. A konferencián az adatkormányzásban, hírközlésben, digitális szolgáltatásokban érintett uniós, állami, nem-állami és tudományos szféra szereplőit kívánjuk meghívni és párbeszédre, közös gondolkodásra ösztönözni. A konferencia különös aktualitását adja, hogy a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvény (2023. évi CI. tv.) 2024. április 1-jén lép hatályba.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program (előzetes)

9.30 nyitó előadások (keynotes)
* Tóth Andrea Katalin, LL.M.
Európai Bizottság, DG CNECT, Directorate for Data
* Valkó Gábor, PhD., címzetes egyetemi docens
Központi Statisztikai Hivatal, elnökhelyettes, Statisztikai Igazgatóság
* Péterfalvi Attila, PhD., Habil. címzetes egyetemi tanár
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, elnök

11.00 Panel 1 (Kerekasztal és fórum)
Lehetséges nemzeti válaszok az Európai Unió 2020. évi Adatstratégiájára
Teendők az aktuális EU-s normák tükrében (DGA, OGD, FFoD, Data Act)

* Sántha György, PhD., CMC
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, elnök
* Szőke Gergely, PhD., tanszékvezető adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék
* Tóth Andrea Katalin, LL.M.
Európai Bizottság, DG CNECT, Directorate for Data
* Valkó Gábor, PhD., elnökhelyettes
Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai Igazgatóság
* Vass Norbert, osztályvezető
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
* Wéber Krisztina, jogi igazgató
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft.
Moderátor:
Sikolya Zsolt, NHIT szakértő

13.00 Panel 2 (Kerekasztal és fórum)
Az adatok szerepe a digitális gazdaságban
Teendők az aktuális EU-s normák tükrében (DSA, DMA)

* Gaál Barna, nemzetközi kapcsolatok irodavezető
Digitális Magyarország Ügynökség
* Lapsánszky András, PhD. Habil.
SZE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, elnökhelyettes
* Pünkösty András, PhD., egyetemi adjunktus
PPKE JÁK, Európai jogi Tanszék, Versenyjogi Kutatóközpont
NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet
* Solymár Károly Balázs, helyettes államtitkár
Energiaügyi Minisztérium, Energiaügyi Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság
* Urbán Viktor, blockchain tanácsadó
Gazdasági Minisztérium, Neumann János Nonprofit Kft.
Moderátor:
Fáczán Gábor, szabályozási igazgató-helyettes
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Online Platformok Főosztály

15:30 Panel 3 (Kerekasztal és fórum)
Az adatok szerepe a Mesterséges Intelligencia alapú technológiák alkalmazásában
Teendők az új Mesterséges Intelligencia rendelet elfogadása után (AIA)

* Magyar Gábor Béla, címzetes egyetemi tanár,
BME VIK, a NAV MI Munkacsoportjának elnöke
* Nyáry Mihály, az eGov Hírlevél főszerkesztője
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület
* Sabjanics István, PhD., LL.M. egyetemi adjunktus
PPKE JÁK, Nemzetközi Jogi Tanszék, Ereky István Közjogi Kutatóközpont
* Tahyné dr. Kovács Ágnes, PhD, egyetemi docens
PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
Moderátor:
Csomán Gábor
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, titkár

Zárszó
Gerencsér Balázs Szabolcs, Ph.D. habil. egyetemi docens
PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont igazgató

Regisztráció

Regisztrálni a helyszín kapacitása határáig lehet. A regisztrációt rendezők a teljes befogadóképesség elérésekor leállítják.”

Forrás:
Első ADATNAP – Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Ereky István Közjogi Kutatóközpont; 2024. március

Kategória: adatpolitika | A közvetlen link.