Mesterséges intelligencia (MI) hírek, információk – 2024. március 18.

==Általános kérdések==

A mesterséges intelligencia történelmi helye
A mesterséges intelligencia szinte biztosan forradalmi abban az értelemben, hogy új technológiai platformokat fog létrehozni, számos iparágat átalakít vagy megszüntet, és újakat hoz létre. De megértéshez tudatosítani kell, hogy egy nagyobb, kiforrottabb technológiai forradalomhoz tartozik, amely fél évszázaddal ezelőtt kezdődött.
What Is AI’s Place in History?; Carlota Perez; Project Syndicate; 2024. március 11.

==Biztonság- és védelempolitika==

A mélyhamisítványok kormányzati felhasználása
A jelentés számos olyan forgatókönyvet vizsgál, amelyekben a demokratikus kormányok fontolóra vehetik, hogy külpolitikai célkitűzéseik előmozdítása érdekében mélyhamisítványokat használjanak. Általánosságban a szerzők szerint a mélyhamisítványokat nem szabad használni, mivel használatuk felfedezése esetén valószínűleg csökkentik a demokratikus kormányok hitelességét, bár lehetnek olyan ritka körülmények, amikor használatuk komoly megfontolást érdemel.
Government Use of Deepfakes; Daniel Byman, Daniel W. Linna Jr., V. S. Subrahmanian; Center for Strategic & International Studies (CSIS); 2024. március 12.

==Az Európai Unió MI-jogszabálya==

A világ legszélesebb körű mesterséges intelligencia szabályait hagyta jóvá az EU a kritikák ellenére
A jogszabály először korlátozná a generatív mesterséges intelligenciát. A vállalatok aggódnak, hogy a törvény túl messzire megy, a civil jogvédők szerint viszont nem megy elég messzire.
World’s Most Extensive AI Rules Approved in EU Despite Criticism; Jillian Deutsch; Bloomberg; 2024. március 13.

Megszavazták Európa mérföldkőnek számító MI-jogszabályát
Az európai törvényhozók ma megszavazták a mérföldkőnek számító uniós MI-jogszabályt, amely az elmúlt néhány évben erős lobbitevékenységet váltott ki a nagy digitális óriáscégek részéről.
Europe’s landmark AI Act passes Parliament vote; Eliza Gkritsi; EURACTIV; 2024. március 13.

Az Eu Parlamentje jóváhagyta az uniós MI-jogszabályt
„Nincs „ha” és „de”: ezek a szabályok” – mondta a jogszabály egyik beterjesztője.
European lawmakers rubber-stamp EU’s AI rulebook ; Gian Volpicelli, Politico; 2024. március 13.

Hosszú és kanyargós út vár az uniós MI-jogszabály végrehajtására
Mindhárom uniós intézmény jogi szolgálatai a jogi szövegezés minőségét az uniós normák alattinak találták. Nagy valószínűséggel a következő években masszívan meg fogják támadni a bíróságokon.
The long and winding road to implement the AI Act; Eliza Gkritsi; EURACTIV; 2024. március 14.

Az EU sokat beharangozott MI-jogszabályát elfogadta az EU Parlamentje, de továbbra is súlyos emberi jogi hiányosságok maradtak a szövegben
A jogszabály nem teszi függővé a nagy kockázatú MI-rendszerek alkalmazását az alapjogi hatásvizsgálattól (fundamental rights impact assesment, FRIA). Ez utóbbi, ha már elvégezték és ezt jelentették, akkor úgy tűnik, nem gyakorol érdemi hatást a magas kockázatú MI-rendszerek bevezetésére.
EU’s much-heralded AI Act agreed by EU Parliament – but serious human rights holes in law remain; Laura Lazaro Cabrera; EURACTIV; 2024. március 13.

Az uniós Mi-jogszabály mérföldkő az MI-rendszerek szabályozásában, de nem felel meg az emberi jogok védelmének követelményének
A végső kompromisszumos tárgyalások során az emberi jogok terén túl nagy a veszteség. Az így létrejött kompromisszumos szöveg a civil társadalom számos, korábban megfogalmazott aggályát és követelését figyelmen kívül hagyja.
Landmark EU AI Act Sets Benchmark for AI Regulation, but Fails to Meet the Bar on Human Rights Protection; Centre for Democracy & Technology Europe (CDT); 2024. március 13.

Az uniós MI-jogszabály kudarc az emberi jogok védelme szempontjából, viszont győzelem az MI-ipar és a bűnüldözés számára
Az emberek jogainak védelmére irányuló szándék ellenére az MI-törvény végleges szövege egy nem túl ambiciózus termékbiztonsági jogszabály. Az ipar és a bűnüldöző szervek felháborító lobbitevékenységét követően a végleges szöveg tele van kiskapukkal, kihagyásokkal és kivételekkel, ami azt jelenti, hogy nem védi meg sem az embereket, sem az emberi jogaikat az MI legveszélyesebb felhasználásaival szemben.
The EU AI Act: a failure for human rights, a victory for industry and law enforcement; Access Now; 2024. március 13.

Az uniós MI-jogszabály és a szerzői jog
Az EU megpróbál egyensúlyt teremteni a szerzői jogok tulajdonosainak jogai és az MI-rendszerek fejlesztőinek érdekei között. Meglátjuk, hogyan sikerül-e az egyensúlyozás.
The EU AI Act and copyright; Andres Guadamuz; TechnoLLama; 2024. március 14.

==Fenntartható fejlődés==

A nehéz helyzetben lévő villamosenergia-hálózatainknak segítségre van szükségük
A klímaválság megköveteli, hogy jó adatokkal tudjuk mérni a nagy villamosenergia-fogyasztók „lábnyomát”. A hálózatokra és az erőforrásokra nehezedő nyomás már most is kritikusnak tűnhet, de a következő néhány évben igazi katasztrófa bontakozhat ki. A felhőóriások által tárolt összes adat ellenére saját átláthatóságuk siralmas. Egy globális szabvány nagyban hozzájárulna a tőzsde kedvenceinek fogyasztásának és lábnyomának feltérképezéséhez.
Our stressed-out power grids need help; Marietje Schaake; Financial Times; 2024. március 13.

==G7==

A G7 csoport ipari miniszterei az MI-ről
A G7 csoport ipari miniszterei megállapodtak az MI-rendszerek fejlesztését szabályozó rendelkezések összehangolásáról és az ellátási láncok biztosításáról olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a félvezetők – közölte az olasz elnökség. Olaszország a G7 idei elnökségét arra kívánja felhasználni, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyekre és egyenlőtlenségekre gyakorolt hatására összpontosítson, ugyanakkor elérjék a technológia fejlesztésére vonatkozó biztosítékoka lefektetését is.
G7 industry ministers agree to cooperate on AI, supply chains, presidency says; Reuters; 2024. március 14.

==Iparpolitika==

Franciaország és az MI – francia kormányzati ambíciók
Az új francia MI-cselekvési terv felvázolja, hogyan törhet Franciaország az MI-fejlesztések élvonalába. A technológia a növekedés és a munkahelyteremtés potenciális forrását jelenti az Emmanuel Macronhoz március 13-án benyújtott jelentés szerint. A befektetésekre, a szuverenitásra és a képzésre összpontosító ajánlások némelyike ellentmondásosnak bizonyulhat.
Our AI: Our Ambition for France; Commission d’intelligence artificielle; 2024. március (PDF)
AI action plan outlines how to place France ‘at the cutting edge’; Alexandre Piquard; Le Monde; 2024. március 13.

Nemzeti MI-tárház az Egyesült Államokban – javaslat
Az MI-modellekkel való munka egekbe szökő költségei miatt a tudományos kutatók kiszorulnak a terület tanulmányozásából. Fei-Fei Ling, a Stanford Institute for Human-Centered AI társigazgatója (és a „mesterséges intelligencia keresztanyja” cím birtokosa) javasolta még eredetileg, hogy a holdraszállást lehetővé tevő egykori kezdeményezéshez hasonló ambíciójú és finanszírozású projekt keretében létesüljön az MI olyan nemzeti tárháza, amely biztosítja a számítási teljesítményhez és az adatkészlethet való hozzááférést az egyetemek kutatói számára is. A javaslatát most közvetlenül Biden elnöknek is elmondta.
Silicon Valley is pricing academics out of AI research; Naomi Nix, Cat Zakrzewski, Gerrit De Vynck; The Washington Post; 2024. március 10.

Az MI nemzeti iparpolitikái globális iparpolitikai megközelítései
A folyóirat teljes számát a nemzeti iparpolitikák feltérképezésének szentelték, radikális kritikai szemszögből.
AI Nationalism(s): Global Industrial Policy Approaches to AI; AI Now; AI Now Institute; 2024. március (PDF)

==Kiberbiztonság==

Kiberbiztonság és mesterséges intelligencia: a változó biztonsági környezet
A gyors változások korában meg kell találni a legjobb biztonsági gyakorlatok szisztematikus alkalmazásának módját. A kiberbiztonság és a kibertámadások évente több százmilliárd dollárba kerülnek. A mesterséges intelligencia gyors fejlődése drámaian megnöveli a tétet.
Cybersecurity and AI: The Evolving Security Landscape; Steve Newman; Center for AI Safety; 2024. március 14.

==Kockázatok, veszélyek==

Az MI vészmadarai
Egyesek úgy gondolják, hogy a gépi intelligencia jobbá teszi az emberiséget. Mások attól tartanak, hogy tönkretehet minket. Ki dönt a sorsunkról?
Among the A.I. Doomsayers; Andrew Marantz; The New Yorker; 2024. március 11.

Az MI biztonsága nem modelltulajdonság
Olyan mesterségesintelligencia-modellt készíteni, amellyel nem lehet visszaélni, olyan, mint egy olyan számítógépet készíteni, amelyet nem lehet rossz dolgokra használni. Néhány kivételtől eltekintve az MI biztonsági kérdéseket nem lehet pusztán a modellek szintjén feltenni és megválaszolni. A biztonság nagymértékben függ a kontextustól és a környezettől, amelyben az MI-modellt vagy az MI-rendszert telepítik. Meg kell határoznunk egy adott kontextust, mielőtt értelmesen feltehetnénk egy MI biztonsági kérdést.
AI safety is not a model property; Arvind Narayanan, Sayash Kapoor; AI Snake Oil; 2024. március 12.
(Az MI-modell egy olyan program, amelyet egy adathalmazra képeztek ki, hogy felismerjen bizonyos mintákat vagy döntéseket hozzon további emberi beavatkozás nélkül. A modellek egy adatkészletre alkalmazott algoritmus kimenetei.)

Bevezetés az MI biztosításába
Az MI biztosítása (MI Assurance) olyan multidiszciplináris és társadalmi-technikai megközelítés, amely biztosítja, hogy az emberi értékek és etikai megfontolások az MI-rendszerek fejlesztési életciklusa során mindvégig érvényesülnek. Az MI biztosítása következésképpen a szélesebb körű szervezeti kockázatkezelési keretrendszerek kulcsfontosságú eleme az MI-rendszerek fejlesztésének, beszerzésének és alkalmazásának során, a meglévő – és minden vonatkozó jövőbeli – szabályozásnak való megfelelés bizonyításának eszközeként..
Introduction to AI assurance. An introductory guide for practitioners interested in finding out how assurance techniques can support the development of responsible AI; Department for Science, Innovation and Technology (Anglia); 2024. február 12.

===Közigazgatás==

Az MI kormányzati használata az Egyesült Királyságban
A National Audit Office (számvevőszék) azt vizsgálta, hogy a kormány mennyire hatékonyan próbálja maximalizálni az MI lehetőségeit és mérsékelni a kockázatokat. Alapvetően a Cabinet Office (Miniszterelnöki Hivatal ) és a Department for Science, Innovation & Technology (DSIT), azaz a tudományért és innovációért felelős minisztérium szerepét vizsgálták.
Három kiemelt téma:
* az MI közigazgatási felhasználásának kormányzati stratégiája és a folyamat irányítása (governance)
* a kormányzati szervezetek hogyan használják az MI-t és hogyan ismerik fel a lehetőségeket
* a központi kormányzat tervei az MI-rendszerek kipróbálására, kísérleti használatára , nagy léptékű alkalmazására; hogy halad az akadályok leküzdése
Use of artificial intelligence in government; National Audit Office; 2024. március 15.

==Szabályozás==

A hamis választás a digitális szabályozás és az innováció között
A cikk megkérdőjelezi azt az általános nézetet, hogy a digitális gazdaság szigorúbb szabályozása elkerülhetetlenül veszélyezteti az innovációt és aláássa a technológiai fejlődést. A szerző rámutat arra, hogy az amerikai jogi és technológiai ökoszisztémának több olyan alapvető jellemzője van, amely előkészítette az utat az amerikai technológiai vállalatok globális felemelkedéséhez és amelyeket az EU mindeddig nem tudott megismételni. Jogi és intézményi reformok szélesebb körére van szükség a technológiai vállalatok innovációjához, valamint a digitális gazdaságok és társadalmak virágzásához.
The False Choice Between Digital Regulation and Innovation; Northwestern University Law Review, Vol. 118, Issue 2, October 6, 2024 (preprint) (2024. március 7., preprint)

Kormányzás a felhőn keresztül: A számítási kapacitást szolgáltatók közvetítő szerepe az MI szabályozásában
Egyre nagyobb szükség van olyan hatékony végrehajtási mechanizmusokra, amelyek képesek a megfelelés ellenőrzésére és a jogsértésekre való reagálásra. A szerzők javaslata szerint a számítási kapacitások szolgáltatóinak (compute providers) jogi kötelezettségekkel és etikai felelősséggel kell rendelkezniük az MI-rendszerek fejlesztése és alkalmazása során, mind a biztonságos infrastruktúra biztosításán keresztül, mind pedig az MI szabályozásának közvetítőjeként.
Governing Through the Cloud: The Intermediary Role of Compute Providers in AI Regulation; Lennart Heim, Tim Fist, Janet Egan, Sihao Huang, Stephen Zekany, Robert Trager, Michael A. Osborne & Noa Zilberman; Oxford Martin School; 2024. március 13.

Az MI-t szabályozni kívánó európai hatóságoknak nem lesz elég szakemberük
Az uniós MI Hivatal és az Egyesült Királyság is megpróbál szakértőket toborozni a szabályozáshoz, de az anyagi feltételek (fizetések) messze elmaradnak az iparban szokásosaktól.
Regulators Need AI Expertise. They Can’t Afford It; Chris Stokel-Walker; Wired; 2024. március 14.

==Társadalom==

A közvélemény bizalma csökken az MI és a fejlesztő cégek iránt
Az Edelman új adatai szerint az MI-technológiába és az azt fejlesztő vállalatokba vetett bizalom csökken az Egyesült Államokban és szerte a világon.
Exclusive: Public trust in AI is sinking across the board; Ina Fried; Axios; 2024. március 5.
Kettő az egyhez arányban a megkérdezettek úgy vélik, hogy az innovációt rosszul kezelik. A válaszadók aggódtak amiatt, hogy a kormányzati szabályozás lemaradt a technológiai fejlődéshez képest, az üzleti élet nem veszi figyelembe a foglalkoztatásra gyakorolt lehetséges hatásokat, illetve a magánélethez való joggal vagy az életmóddal kapcsolatos aggályokat.
Technology Industry Watch Out, Innovation at Risk; Richard Edelman; 2023. március 5.
The tide is turning against OpenAI; Brian Merchant; Blood in the Machine; 2024. március 15.

Az amerikaiak a teljesen szabályozatlan MI ellen
Az amerikaiak egyértelműen idegenkednek a teljesen korlátlan, felügyelet nélküli mesterséges intelligencia-fejlesztés és együttműködés gondolatától. Ebben nincs jelentős különbség a politikai táborok között.
Americans wrap their heads around AI; Derek Robertson; Politico, Digital Future Daily; 2024. március 14.

Kategória: mesterséges intelligencia (MI), politika, társadalom, technika, technika társadalmi-gazdasági hatásai, tudomány | A közvetlen link.