Céljaink

Magyary Zoltán a XX. század első felének kiemelkedő alakja. A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője, és maga is közhivatalnok. Szemlélete és megközelítésmódja – noha már hat évtized telt el halála óta – nézetük szerint tökéletesen egybevág a mai stratégiai főirányokkal. Magyary olyan közigazgatásról gondolkodott, amely szolgálja az embereket; a hatékony állam képét vázolta fel, amely azonban csak olyan feladatokat vállal, amelyeket más szervezetnél olcsóbban (vagy ugyanakkora költség mellett) és jobban lát el. Magyary olyan Magyarország-képet rajzolt, amely a poszt-indusztriális korszak „laboratóriumaként”, a felsőoktatás, a tudományok és közgyűjtemények rendszerszemléletű fejlesztése révén nyertese lehet a nagy gazdasági-társadalmi változásoknak. Magyary Zoltán az információs társadalom gondolatának egyik legkorábbi hazai előfutáraként is tisztelhető.

A Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület – hivatalosan a bírósági nyilvántartásba vétellel – 2005-ben jött létre. Tagjai informatikusok, közgazdászok, szociológusok és jogászok, az üzleti szféra és a közigazgatás sikeres menedzserei, illetőleg elismert szakértői. Mindannyiunkat összeköt a közigazgatásért való tenni akarás, a társadalmi-gazdasági lét feltételeinek javítása érdekében történő munkálkodás szándéka és a felelősség érzése. Egyesületünk Magyarország felemelkedéséhez az e-közigazgatás témakör tudományos művelésével, ajánlások megfogalmazásával, szakmai publikációkkal kíván hozzájárulni.