Réges-régi szervezetek. A hosszú életű intézmények történeti példáinak tanulságai

„Az antropocén, mint új bolygói korszak előtérbe helyezte az emberi kapcsolat mély időbeli összekapcsolódását a Föld-rendszerrel. Az erős, időbeli kölcsönös függőségek elismerése ellenére azonban még mindig nincs megértésünk arról, hogy a társadalmi és politikai szervezetek miként tudják kezelni a több évszázados és több tucat generációt átfogó összekapcsolódásokat. Ez a tanulmány úttörőként kezeli az úgynevezett „mélyidejű szervezeteket”. Részletes összehasonlító történeti elemzéseket nyújt a világ legrégebbi létező szervezeteiről, különféle ágazatokban, a világ legrégebbi bankjától (Sveriges Riksbank) a világ legrégebbi egyeteméig (Al Quaraouiyine Egyetem) és a világ legrégebbi dinasztiájáig (Japán Császári Ház). Elemzésünk alapján 12 kezdeti tervezési alapelvet fogalmazunk meg, amelyek – ha hasonló empirikus kutatások támogatják – alapul szolgálhatnak a „mélyidejű szervezetek” felépítéséhez és megtervezéséhez a Föld-rendszer irányítás és a bolygónk gondozásának hosszú távú kihívásaira. ”

Forrás:
Deep-time organizations: Learning institutional longevity from history; Frederic Hanusch, Frank Biermann; The Anthropocene Review; DOI https://doi.org/10.1177/2053019619886670; 2019. november 10.
Kiegészítés
Föld-rendszer: „A Föld-rendszer tudomány (Earth System science – ESS) a rendszertudomány Földre történő alkalmazása. Különösen az anyag- és energiaáramlásokon keresztüli kölcsönhatásokat és „visszajelzéseket” veszi figyelembe a Föld alrendszereinek ciklusai, folyamatainak és „gömbjei” között – atmoszféra, hidroszféra, krioszféra, geoszféra, pedoszféra (talajtakaró), litoszféra, bioszféra, sőt a magnetoszféra -, valamint az emberi társadalmak ezen összetevőkre gyakorolt ​​hatása. A Föld-rendszer tudomány a legszélesebb körben összekapcsolja a természettudomány és a társadalomtudományok kutatóit, az ökológia, a közgazdaságtan, a földrajz, a geológia, a glaciológia, a meteorológia, az óceánföldrajz, a klimatológia, a paleontológia, a szociológia és az űrtudomány területén. A rendszertudomány tágabb témájához hasonlóan a Föld-rendszer tudomány holisztikus képet alkot a Föld szférái és azok sok alkotórészének alakulása és folyamata közötti dinamikus kölcsönhatásról, e rendszerek ebből következő térbeli szerveződéséről és időbeli fejlődéséről, valamint ezek változékonyságáról, stabilitásáról és instabilitásáról. A Föld-rendszer tudomány részhalmazai között szerepel a rendszergeológia és a rendszerökológia, és a Föld-rendszer tudomány sok szempontja alapvető fontosságú a fizikai földrajz és az éghajlattudomány szempontjából.” Earth system science; Wikipédia
Antropocén: Javasolt, de egyelőre el nem fogadott új földtörténeti kor, melynek kezdetét az emberi tevékenység a Föld ökoszisztémáira gyakorolt jelentős és globális hatása határozná meg. Antropocén; Wikipédia

A bejegyzés kategóriája: digitális köz-igazgatás, politika, szakirodalom, szervezet, társadalom, természet
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.