Az animáló állam: küldetésvezérelt, célirányos innováció és az „intelligens állam” Európában

E cikk elsődleges célja az új iparpolitika hozzájárulására épülő, az államnak az innovációban és fejlesztésben játszott szerepéről és kompetenciájáról szóló vita megismétlése. Ezután megvizsgálja az Európában valaha elindított legambiciózusabb küldetésvezérelt innovációs program, az intelligens szakosodási stratégia (Smart Specialisation Strategy – S3) program tapasztalatait, amelyet az iparpolitikai elképzelések befolyásoltak. A cikk számos, az S3 program előtt álló kihívást azonosít, különösen az Európai Unió kevésbé fejlett régióiban, ahol ezek a kihívások a legszembetűnőbbek.
The Public Animateur: mission-led innovation and the “smart state” in Europe; Cambridge Journal of Regions, Economy and Society; Volume 12, Issue 2, July 2019; Pages 179–193
Doi: https://doi.org/10.1093/cjres/rsz002
Szerkesztői megjegyzés: Annyiban új ez az iparpolitika, hogy egyáltalában véve létezik. Mivel a szabadpiaci ortodoxia értelmében nem lenne szabad beszélni iparpolitikáról.

A bejegyzés kategóriája: digitális köz-igazgatás, gazdaság, közigazgatás -- külföldön, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.