Stratégiai menedzsment a norvég és finn kormányzati ügynökségeknél

A cikk célja, hogy két skandináviai ország, Norvégia és Finnország közigazgatási szervezetei (ügynökségek) esetén keresztül megvizsgálja a stratégiai tervezés és a teljesítménymenedzsment kialakítását és megvalósítását. Az északi országok összehasonlító vizsgálata érdekes abból a szempontból is, hogy bár a közvélekedés szerint erőteljes megvalósítói az új közmenedzsment által inspirált közigazgatási reformoknak, egyben eltérő közigazgatási hagyományokkal is rendelkeznek. Finnországban az északi országcsoport keleti tagjaira jellemző közigazgatási hagyomány a jellemző, amelyben a decentralizáció és az ügynökségek önállósága a hangsúlyos. Norvégiában viszont az északi országcsoport nyugati tagjaira jellemző közigazgatási hagyománynak megfelelően hierarchikus az irányítás, és így nagyobb hangsúly helyeződik a teljesítménymenedzsmentre.  Ebből kiindulva arra számítottunk, hogy Finnországban decentralizáltabb stratégiai menedzsmentet találunk és hangsúlyozott értekelést, Norvégiában pedig sokkal központosítottabb, tervezéshez hasonló stratégiai menedzsmentet és teljesítményjelentést. Kutatásunk szerint mindkét országban kötelező volt a stratégiai tervezés, de egyben ez egy decentralizált folyamat volt. Azonban a finn közigazgatás erőteljesebb jogi irányultsága nehezebbé tette a stratégiai változásokat.
Forrás: Strategic Management in Finnish and Norwegian Government Agencies; Jan-Erik Johanson,  Åge Johnsen, Elias Pekkola, Stephen Affleck Reid; Administrative Sciences; 2019, 9(4), 80
Doi: 10.3390/admsci9040080

A bejegyzés kategóriája: digitális köz-igazgatás, közigazgatás -- külföldön
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.