A középről kiinduló (middle-out) megközelítés: az adatvédelem, a mesterséges intelligencia és az adatweb jogi kormányzási modelljeinek értékelése

„A jogi kormányzás minden modellje és a legtöbb szabályozási lehetőség esetében a felülről lefelé irányuló megoldások alapvető alkotóelemek. Az ilyen modellek magukban foglalhatják az önszabályozás „alulról felfelé” irányuló formáit, például az utólagos szabályozás vagy a nem érvényesített önszabályozás eseteit. Ez a cikk arra összpontosít, ami az ilyen fentről lefelé és alulról felfelé irányuló megközelítések között van, nevezetesen amikor az elemzés középről indul ki. Az EU jogi keretrendszerén belül ez a középről kiinduló réteg elsősorban a társszabályozás formáival kapcsolatos, ahogyan azt a 2010. évi AVMS-irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv ) (44) preambulumbekezdése és a GDPR 5. cikkének (2) bekezdése meghatározza. Ugyanakkor vannak további modellek arra is, hogy miként kell megragadni a jogi szabályozás középről kiinduló rétegét, amint azt az AI és az adatweb irányításáról szóló viták is mutatják. Például az olyan kérdésekről folytatott viták, mint a felügyelt önszabályozás, a jó MI-kormányzás koordinációs mechanizmusai és az adatweb „szélrózsa”modelljei világossá teszik, hogy a társszabályozás nem az egyetlen alternatívája alulról felfelé és felülről lefelé irányuló megközelítéseknek. Módszertani szempontból a középről kiinduló megközelítés három különféle kérdésre derít fényt: i. hogyan lehet egyensúlyt teremteni a több szabályozási rendszer között; ii. hogyan lehet összehangolni a törvény elsődleges és másodlagos szabályait; és iii. hogyan lehet az alulról felfelé és a fentről lefelé irányuló szakpolitikai döntéseket megfelelően koordinálni. A technológiai szabályozás növekvő bonyolultsága olyan új irányítási modelleket javasol, amelyek ezen a középről kiinduló elemzési alap körül forognak.”

Forrás:
The middle-out approach: assessing models of legal governance in data protection, artificial intelligence, and the Web of Data; Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Robert Madelin; The Theory and Practice of Legislation; 2019. szeptember 18.
https://doi.org/10.1080/20508840.2019.1664543
Lásd még: wind rose (szélrózsa) grafikon (Wikipédia)
Middle-out: talán a „középutas” – például középutas szabályozás – lenne a jó fordítás

A bejegyzés kategóriája: adatpolitika, digitális köz-igazgatás, jog
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.