Digitális kormányzat, állampolgári részvétel és szolgáltatásátalakítás: a virtuális bíróságok hatása

A világban mindenütt a kormányok online infrastruktúrát építenek ki, abban a reményben, hogy ez lesz az állampolgárokkal fenntartott kapcsolat fő eszköze. Ez az új, globálisan uralkodó szakpolitikai ortodoxia szoros kapcsolatban van a tervezési gondolkodásmóddal (design thinking), amely azzal az igénnyel lép fel, hogy a digitális technológia segítségével megoldható a hatékony állami cselekvési képesség (state capacity) és közbizalom kettős válsága.A tanulmány a virtuális (online) bíróságok problémáját vizsgálja, ezen keresztül próbálja kialakítani a digitális kormányzati forradalom szervező elveinek és hatásainak kritikai elemzését. Ennek alapján azt mutatja meg, hogy a virtuális bíróságok újrakonfigurálják a nyilvánosság szerepét az igazságszolgáltatás folyamatának bemutatásával, a technokrácia új vizualitását hozva létre. A szerző megkérdőjelezi, hogy a digitális technológia át fogja alakítani a közszolgáltatásokat, és növeli a közbizalmat. Az új virtuális terek és érintkezési felületek létrehozása nem olcsó vállalkozás, és bár kényelmesebbé teheti a közszolgáltatásokat, az állampolgárokat az igazságszolgáltatás passzív nézőivé és a közszolgáltatások individuális használóivá teszi.
Digital government, public participation and service transformation: the impact of virtual courts ; Sarah Moore; Policy & Politics; Volume 47, Number 3, July 2019, pp. 495-509 (15)
https://doi.org/10.1332/030557319X15586039367509
Lásd még: First virtual court case held using claimant’s laptop camera ; Owen Bowcott; The Guardian; 2018. március 26.
The drive for virtual (online) courts and the failure to consider obligations to combat human trafficking – A short note of concern on identification, protection and privacy of victims; Felicity Gerry, Julia Muraszkiewicz, Olivia Iannelli; Computer Law & Security Review; Volume 34, Issue 4, August 2018, Pages 912-919
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.06.002

A bejegyzés kategóriája: digitális köz-igazgatás
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.