A közszféra szervezetein belüli követő vezetői innovációk hatása és kiegészítő jellege

A kutatás célja a közszférán, közigazgatáson belüli vezetői innovációk különböző kategóriái közötti kapcsolatok feltárása. A cikk arra törekszik, hogy leírja, jellemezze a kapcsolatot az innováció megvalósítása és a rákövetkező második, követő innováció között. A kutatás beépíti a közigazgatási vezetői innováció sajátos dimenzióját. Arra törekszik, hogy gazdagítsa a közigazgatási szervezetek innovációs dinamikáját meghatározó tényezők kutatását és szakirodalmát. Két esettanulmány a francia helyi önkormányzatok köréből képezi alapját. A kutatás rávilágít a közvetlen és közvetett hatásokra, és megmutatja, hogy a vezetési innovációk hogyan befolyásolják pozitívan a közigazgatási szervezetek jövőbeli innovációs képességét.
Influence and Complementarity of Follow-on Managerial Innovations within a Public Organization; Christophe Favoreu, Christophe Maurel, David Carassus,Pierre Marin; Public Organization Review; September 2019, Volume 19, Issue 3, pp 345–365
https://doi.org/10.1007/s11115-018-0411-0

A bejegyzés kategóriája: digitális köz-igazgatás
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.